Case Studies | ITAPS

Case Studies

Automatizácia procesov - mimoriadne ukončenie zlúv
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je jednou z popredných lízingových spoločností na Slovensku. Sústreďuje sa na lízing osobných automobilov, dopravnej techniky, strojov a zariadení.
Bodyleasing – Podpora rozvoja oddelenia IT prevádzky v čase pandémie
ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlastnej obchodnej siete v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou.
Analýza a návrh aplikácie pre porovnanie poistenia
Pre spoločnosti sprostredkujúce uzatvorenie poistných produktov je nevyhnutnou súčasťou mať k dispozícií aplikáciu pre porovnanie všetkých ponúk na trhu a vyhodnotenie tej najvýhodnejšej pre klienta podľa zadaných parametrov. Medzi najzaujímavejšie poistné produkty patria Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie. Preto sme pre tieto produkty pripravili analýzu požiadaviek a návrh webovej aplikácie, ktorú vieme poskytnúť klientovi.
Vystavenie devinkulácie - súhlasu k preplateniu poistného plnenia
ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlastnej obchodnej siete v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou.
Aplikácia na preverovanie klientov lízingovej spoločnosti
Lízingové spoločnosti pri poskytovaní svojich služieb v značnej miere využívajú automatizáciu, pri spracovaní dát, či na samotné vyhodnotenie lízingovej žiadosti alebo vyhodnotenie rizikovosti klienta. Pri väčších klientoch sa stretávame s množstvom žiadostí, kde je spôsob ich posúdenia individuálny. Informácie sú komplexne preverované viacerými pracovníkmi na základe interných alebo externých registrov. Každý z registrov má vlastné používateľské prostredie a poskytuje množstvo dát, preto ich manuálne preverovanie výrazne vyťažuje firemné kapacity a predlžuje čas vyhodnotenia samotnej žiadosti.
Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je jednou z popredných lízingových spoločností na Slovensku. Sústreďuje sa na lízing osobných automobilov, dopravnej techniky, strojov a zariadení.
Centralizovaný dochádzkový systém v Národnom centre robotiky
Národné centrum robotiky (NCR) je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracuje s viacerými univerzitami, firmami a podporuje študentov vo výskumných aktivitách. Podieľa sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod grantovou štruktúrou H2020 organizovanej Európskou komisiou na podporu inovácií.
Exploratory testing B2C aplikácie
ČSOB Poisťovňa je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké portfólio produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. Produkty ČSOB Poisťovne sú určené pre fyzické osoby, tak aj pre podnikateľov a korporátnych klientov.