Case Studies | ITAPS

Case Studies

Automatizácia procesov - mimoriadne ukončenie zmlúv
Zamestnanci klienta boli zahltení spracovaním žiadostí o ukončenie zmlúv. Automatizácia zrýchlila proces, odstránila ručnú prácu a minimalizovala chyby, čo spôsobilo úsporu času a zvýšenie spokojnosti klientov.
Bodyleasing – Podpora rozvoja oddelenia IT prevádzky v čase pandémie
Študenti Students UP posilnili 1st level support a odľahčili zamestnancov. 6 zaškolených študentov teraz zabezpečuje aj prípravu hardvéru a operačného systému, zvyšujúc svoju hodnotu na trhu práce.
Analýza a návrh aplikácie pre porovnanie poistenia
Zabezpečuje integráciu poisťovní a zjednodušuje uzatváranie poistení. Prehľad sledovania zmlúv a rozdelenie úloh pre manažérov a obchodníkov zabezpečuje efektívnosť a transparentnosť v procese.
Vystavenie devinkulácie - súhlasu k preplateniu poistného plnenia
Zamestnanci museli manuálne kontrolovať maily, zaevidovať žiadosť v systéme a vygenerovať dokument so stanoviskom. Vďaka implementácií RPA robota sa nám podarilo zamestnancom ušetriť priemerne 40 hodín mesačne.
Aplikácia na preverovanie klientov lízingovej spoločnosti
V lízingovej spoločnosti bolo potrebné jednoduché užívateľské prostredie s minimálnymi vstupnými údajmi, prehľadné zobrazenie dát a na záver vybudovať automatickú archiváciu výstupného reportu klienta.
Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie
Zamestnanci spoločnosti mali za úlohu zberný e-mail skontrolovať, zaevidovať nové žiadosti do systému a vystaviť dokument s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu. Pomocou RPA sme proces optimalizovali a automatizovali.
Centralizovaný dochádzkový systém v Národnom centre robotiky
Pre národné centrum robotiky bolo potrebné vytvoriť elektronický prístupový systém do laboratórií, ktorý by sa dal ovládať vzdialene a centralizovane. Implementácia vytvoreného systému priniesla zlepšenie produktivity, vyššiu bezpečnosť spravovaných laboratórií, ako aj ušetrené náklady.
Exploratory testing B2C aplikácie
Zadaním od klienta bolo otestovať ich aplikáciu na báze exploratory testingu. Testovali sa rôzne scenáre pri nahlasovaní poistnej udalosti. Po nájdení chýb a ich následnej oprave sa znovu pretestovali a vyhodnotila ich správnosť.