Centralizovaný dochádzkový systém v Národnom centre robotiky | ITAPS
case study.

Centralizovaný dochádzkový systém v Národnom centre robotiky

Case study
|
2019

Národné centrum robotiky

Národné centrum robotiky (NCR) je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracuje s viacerými univerzitami, firmami a podporuje študentov vo výskumných aktivitách. Podieľa sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod grantovou štruktúrou H2020 organizovanej Európskou komisiou na podporu inovácií.

Východisková situácia

NCR má vo svojej správe niekoľko laboratórií, do ktorých je potrebné zabezpečiť prístup pre študentov fakulty, výskumníkov a pracovníkov firiem, s ktorými spolupracuje. Ide o široké spektrum ľudí, ktorí sa môžu v laboratóriách pohybovať, pričom nie je vždy možné zabezpečiť sprievod. Výzvou je takisto vysoká fluktuácia užívateľov, kde sa ich ročne zmení aj polovica z celkového počtu.

Zadanie od klienta

Zadaním od NCR bolo vytvoriť elektronický prístupový systém do laboratórií, ktorý by sa dal ovládať vzdialene a centralizovane. Požadované vlastnosti riešenia mali zahŕňať:
 • Prístupové RFID (z angl. radio frequency identification) karty
 • Centralizovaná správa užívateľov
 • Aspoň 100 užívateľov
 • Centralizovaná kontrola vstupov
 • Možnosť selekcie prístupu do jednotlivých miestností
 • Rozšíriteľnosť o ďalšie miestnosti

Riešenie

Analyzovali sme požiadavky zákazníka a upresnili funkcionalitu navrhovaného systému pre optimálne využitie a minimalizáciu nákladov. Výsledkom bol návrh dochádzkového systému s možnosťou vydávania RFID kariet, ktoré umožnia prístup do laboratórií. Implementovaný systém zahŕňal nasledovné vlastnosti a komponenty:
 • Lokálna riadiaca jednotka
 • Zálohovací akumulátor, pre prípad výpadku el. energie
 • RFID čítačky s elektrickými zámkami
 • Centralizovaná správa užívateľov
 • Registračná RFID čítačka
 • Správcovská aplikácia
 • RFID prístupové karty (možnosť použiť aj ISIC a ITIC)

Výstup

Implementácia RFID systému priniesla NCR zlepšenie produktivity a komfortu práce, vyššiu bezpečnosť spravovaných laboratórií, ako aj ušetrené náklady vďaka použitiu už vydaných RFID kariet. Výstup z realizácie projektu možno kvantifikovať:
5
Miestností
7
Vstupov
2
Lokálnych riadiach jednotiek
70
Registrovaných užívateľov

Referencie

Prof. Ing. František Duchoň, PhD.

“S nasadeným systémom sme spokojní, dochádzkový systém zvýšil bezpečnosť a komfort prístupu do laboratórií, takisto oceňujeme ochotu promptne reagovať v prípade ďalších požiadaviek.”
V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.