Bodyleasing – Podpora rozvoja oddelenia IT prevádzky v čase pandémie | ITAPS
Case study.

Bodyleasing – Podpora rozvoja oddelenia IT prevádzky v čase pandémie

Case study
|
rok 2021

ČSOB Leasing

ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlastnej obchodnej siete v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou.

Východisková situácia

Pre plynulú prevádzku veľkých spoločností je dôležité dynamické a moderné IT oddelenie. Počas obdobia pandémie, ktorá priniesla so sebou prechod na home-office, stálo každé oddelenie IT prevádzky pred výzvou, ako zabezpečiť plynulú a efektívnu prácu z domu. Z týchto dôvodov sa manažéri zodpovední za oddelenie IT prevádzky vČSOB Leasing rozhodli predísť situácii prealokovania interných pracovníkov. Bolo potrebné eliminovať úlohy, ktoré mohli spôsobiť nedostatok času a priestoru na ďalšie interné projekty a rozvoj.

Riešenie

Riešenie sme spoločne navrhli prostredníctvom nášho programu Students UP zameraného na podporu rozvoja a získania praxe pre študentov. Pre ČSOB Leasing sme zabezpečili študentov na doplnenie tímu 1st level supportu, ktorí mali pokryť chýbajúce kapacity klienta. Predpoklad spolupráce zahŕňal iba obdobie pandémie, no náš tím zaujal klienta svojimi technickými kvalitami a okrem 1st level supportu zameraného na hardware sme spoluprácu rozšírili aj na 1st level support interných leasingových aplikácií. Požiadavkou spoločnosti bolo zabezpečiť 2 tímy striedajúce sa po dvoch týždňoch. Vďaka tomu získalo až 6 študentov príležitosť zaučiť sa do firemných procesov a postupov. Títo študenti sú teraz schopní samostatne zabezpečiť celú prípravu hardvéru aj operačného systému pre zamestnancov leasingových spoločností, vďaka čomu sa zvýšila aj ich hodnota na pracovnom trhu.
Výstup

Výstup

Výstupom popisovaného riešenia bola rozumná alokácia interných zamestnancov a odbremenenie kľúčových ľudí oddelenia IT prevádzky od malých IT incidentov. Okrem toho je prínosom šesť zaškolených študentov vpríprave a odovzdávaní techniky, v leasingových aplikáciách a procesoch. Zaškolení študenti predstavujú potenciálnych budúcich zamestnancov pre nášho klienta, ktorý mal možnosť preveriť si ich schopnosti v praxi. Taktiež pozitívne vnímame prácu s našim klientom a jeho ochotu vzdelávať a rozvíjať prax u externistov.
  • Doplnenie kapacít na 1st level supporte HW.
  • Odbremenenie zamestnancov spoločnosti.
  • 6 zaškolených študentov -> potenciálni zamestnanci.
  • Otvorenie pozície 1st level support interných aplikácií.
  • Pomoc s evidenciou techniky.
V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.