Kontakt | ITAPS

Kontakt

Sídlo firmy a fakturačná adresa

Svätoplukova 31
821 08 Bratislava, Slovensko

Fakturačné údaje

Spoločnosť ITAPS je zapísaná
v OR OS Bratislava I, odd.: S.r.o.,
vložka číslo: 76014/B
IČO: 46 326 570
DIČ: 2023342992
IČ DPH: SK 2023 342992
Číslo účtu: SK68 1111 0000 0011 4600 5001
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Kontaktujte nás

Potrebujete zabezpečiť IT projekt od A po Z alebo potrebujete doplniť IT tím špecialistom/študentom formou body leasingu? Popíšte, čo potrebujete a nechajte nám kontakt na vás. Ozveme sa vám a detailne preberieme vaše požiadavky.

Prosím vyplňte Meno a priezvisko.
Prosím vyplňte E-mail.
Prosím vyplňte správny formát telefónneho čísla.
Prosím vyplňte Správu.
Stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,aby spracúval moje osobné údaje, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise) na účel môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Právne informácie.
Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na poskytnutie mojich osobných údajov, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise), spoločnostiam, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje, na predbežné overenie ich záujmu o spoluprácu s Vami. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Právne informácie.